SOGESTAL Kirundio-Muyinga

Burundi Coffee

Owner       

and the  Contact person

#

Washing station Name

Province

Commune

SOGESTAL Kirundio-Muyinga

Public- privé Managing Director:  

NKUZIMANA Victor                  

Email: nkunzivictor@gmail.com 

Tel: +257 79 925 193

1

Buhimba

Kirundo

Busoni

2

Burengo

Kirundo

Ntega

3

Gitobe

Kirundo

Gitobe

4

Gitwenzi

Kirundo

Ntega

5

Mbasi

Kirundo

Vumbi

6

Mwendo

Kirundo

Ntega

7

Nyange

Kirundo

Ntega

8

Kagombe

Muyinga

Mwakiro

9

Nyamasaka

Muyinga

Muyinga

10

Gikingo

Muyinga

Gashoho

11

Gishambusha

Muyinga

Gashoho

12

Kaguhu

Muyinga

Gasorwe

13

Rugerero

Muyinga

Gashoho

14

Rusimbuko

Muyinga

Gasorwe

15

Giheta

Ngozi

Marangara

16

Gihororo

Ngozi

Marangara

17

Gitega

Ngozi

Kiremba

18

Murehe

Ngozi

Marangara

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *